285,000 تومان360,000 تومان

ست اپل واچ رولکسی

یکی از علایق زوج های جوان ست کردن برخی از وسایل محبوب خود مانند ساعت های خود با یکدیگر است. ست کردن اپل واچ با بندهای مشابه نیز امروزه بسیار مشاهده می شود. یکی از بند هایی که استفاده از آن زنانه و یا مردانه نیست و هر دو می توانند از آن استفاده کنند،

بند اپل واچ رولکسی است که قطر و اندازه آن به راحتی قابل انتخاب و اندازه گیری است و به راحتی می توان متناسب با دست خانم و آقا بند اپل واچ رولکسی مشابه هم جهت ست کردن خریداری نمود. این بند ها به راحتی قابل نصب روی هر اپل واچی بوده و جذابیت آن را دو چندان خواهد نمود.

پاک کردن