گلس اپل واچ

گلس اپل واچ یکی از وسایل جانبی بسیار مهم برای اپل واچ است زیرا موجب محافظت بیشتر از اپل واچ شما می شود تا در برابر ضربه مقاومت بیشتری داشته باشد و دچار شکستگی صفحه نشود.